Napenergia Plusz Program

Számlák és elszámolásuk

9. Lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezünk. Az ott elszámolt számlák felhasználhatók lesznek a lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez is?

Hivatalos válasz: IGEN, a rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számlák jelen támogatás keretében történő elszámolását. Életszerű komment: Tehát ugyanazt a számlát- ill. másolatát - mindkét helyre benyújthatod elszámolásra. Ehhez a támogatáshoz csak másolatot kérnek beküldeni, de van olyan lakás takarékpénztár, melyhez eredeti számlákat kell csatolni, erre is figyelj!

Read More

8. Falusi CSOK-kal együtt is igénybe vehető a támogatás?

Hivatalos válasz: Igen, de olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek munka és anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kíván. Életszerű komment: Válaszd külön a számlákat, hogy melyik mehet a CSOK-ra, melyik pedig a lakásfelújítás támogatásra!

Read More

7. Készpénzes és átutalásos számla egyaránt elfogadható?

Hivatalos válasz: Igen. Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei. Életszerű komment: Bankkivonatot minden e-bank felületen lehet kérni, akár visszamenőleg is. A folyó hóról csak a következő hónapban lesz elérhető a bankkivonat. Átutalás esetén a beazonosíthatóság érdekében javasoljuk a számla sorszámát beírni  a "Közlemény" rovatba. 

Read More

6. Milyen formai követelményekre kell odafigyelni a számláknál?

Hivatalos válasz: A számlák vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak. Ezen felül természetesen szerepeltetni szükséges rajta minden - egyéb számláknál is előírt - kötelező formai elemet pl. vállalkozó adatai stb. Életszerű komment: A számlán a Vevőnek - azaz neked - csak a nevednek és a címednek kell szerepelnie, más adat (pl. adóazonosító) NEM KELL. Ha adószámos magánszemély vagy, akkor SE LEGYEN RAJTA a Te adószámod!

Read More

3. Kitől származzon a számla, hogy elfogadható legyen a támogatás igénylésének szempontjából?

Hivatalos válasz: A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ezen felül, ha a vállalkozás gazdálkodó szervezet, akkor annak sem az igénylő, sem az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesítenie kell. Ezen túlmenően a vállalkozásnak meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, tevékenységi körében szerepelnie kell a számlán…

Read More